dotting

  1. Dotting Universe

    Dotting Universe

    Ein Dotting Bild mit Metallic-Acrylfarben auf Keilrahmen in 20x25 cm.
  2. Acrylic Pouring trifft Doting trifft Steampunk

    Acrylic Pouring trifft Doting trifft Steampunk

    Acrylic Pouring-Bild, 40x30 cm, nachbearbeitet mit Acrylfarbe, Metallicfarbe und Metall-Applikationen im Steampunk-Style
Oben